Solární systém

Proč Solární ohřev?

Protože i v naších zeměpisných šířkách se vyplatí!

 

 • Slunce je jediný zdroj energie na Zemi a je zdarma!
 • Emergie z 30 minut záření Slunce na Zemi pokraje roční potřebu enegrie celého světa. Celkový výkon: 3,6x 10/26 W.
 • Slunce se zapnulo již cca před 5 miliardami let a vypínat se bude za dalších 5 miliard let.
 • ČR nemá velkou možnost jiných obnovitelných zdrojů energie. Voda, vítr, biomasa.
 • Efektivita přeměny sluneční energie na využitelnou a řiditelnou energii je již více než 60%.
 • Efektivita přeměny sluneční energie na elektrickou je pouze 20%.
 • Na střeše se využije nevyužitelná plocha.
 • Dobrá uschovatelnost zisků ve vodě.

 

Proč vakuové kolektory?

 • vakuum je dokonylý tepelný izolant
 • použité sklo má nízkou pohltivost dopadající zaření
 • zároveň má velmi dobrou mehanickou odolnost (koroupy do 25mm)
 • tvar trubice umožňuje velmi dobrou absorubci difúzního světla ( > 50)
 • trubice je po většinu dne kolmo k směru dopadajicích paprsků
 • tři vysoce selektivní vrstvy nanesenny na vnitří trubici - vysoká absorubce, nízká emisivita
 • optická indikace vakua
 • snadná montáž
 • bezúdržbový chod, snadný servis - výměna jedné trubice

 

Proč solární systém PRO-SPS Heat Pipe?

 • pokrytí až 65% ročních nákladů na teplou užitkovou vodu (TUV)
 • možnost rozšíření systému o přitápění
 • možnost ohřehu bazénové vody
 • návratnost investice 5-7 let
 • životnost kolektoru 15-20 let
 • záruční lhůta vykuových trubic 8 let
 • dostatečný výkon i při teplotě -35°C
 • moderní technologie Heat Pipe
 • bezúdržbový systém ohřevu TUV
 • nejlepší kvalita - certifikát Solar Keymark
 • variabilita umístnění a sklonu
 • odolnost proti přehřívání

 

Jak navrhnout setavu

 • Čtyřčlenná nenaročná rodina1x kolektor RoL 30
 • Čtyřčlenná nánaročná rodina2x kolektor RoL 20

Všeobecně platí:

 • Denní spotřeba TUV na jednu osobu = 50L
 • 1 trubice ohřeje 8-10 litrů TUV

 

Jak namontovat systém?

Spojovací potrubí doporučujeme provést z nerozových ohebných trubek KOMBIFLEX, nebo z měděného potrubí spojovaného tvrdým pájením, nebo lisováním.

V žádném případě není možné použít pro přívodní a vratné potrubí plastové trubky.

Potrubí solární soustavy se musí opatřit tepelnou izolací například typu AEROFEX. Tepelná izolace musí bt odolná vůči teplotám do 160°C, u venkovních rozvodů je navíc nutné ochránit proti UV záření a nenavlhavost. Tloušťku tepelné izolace volte minimálně 13mm pro vnitří rozvod, pro venkovní rozvod volte minimálně 19mm.

Pro solární systém je předepsaná ochrana proti blesku. Při montáži ne střechu nesmí být kolektory vodivé propojeny se systémem ochrany před bleskem. Je třeba dodržet normu ČSN EN 62305 (1-4). Pozor jedná se o novou normu od 1.2.2009 neplatí starší norma!!!!!!!

 

Provoz,kontrola a údržba

Solární systém pracuje bez obsluh a téměř bez potřeby údržby. Přesto je důležité v prvních dnech po uvedení do provozu z kontrolovat správnost funkce systému.

Kontroluje se zejména teplota, tlak s systému a chod čerpadla. Jednou ročně, nejlépe za slunečního dne je  nutné z kotrolovat funkčnost a upevnění kolektoru, těsnost a tlak v systému (včetně tlaku v expanzní nádobě), chod čerpadla.

Minimálně jednou za dva roky se musí provést kontrola mrazuvzdornosti solární kapaliny.

Doplnění systému se musí provést stejnou teplonosnou kapalinou, jakou byl systém naplněn.

POKUD JE PLÁNOVÁN CELOROČNÍ PROVOZ SYSTÉMU, NESMÍ SE HYDRAULICKÝ OKRUH DOPLNˇOVAT VODOU!!!