Obkladačské a zednické práce

OBKLADAČSKÉ PRÁCE

Vyrovnání podkladu pro obklad a dlažbu

 1. Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 6 mm..........................................110 Kč/m2
 2. Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 10 mm........................................190 Kč/m2
 3. Vyrovnání podkladu lepidlem  do 5 mm............................................................110 Kč/m2
 4. Vyrovnání podkladu maltou do 20 mm..............................................................165 Kč/m2
 5. Vyrovnání podkladu maltou do 30 mm..............................................................180 Kč/m2
 6. Vyrovnání podkladu maltou do 40 mm..............................................................210 Kč/m2
 7. Vyrovnání podkladu maltou do 50 mm..............................................................260 Kč/m2
 8. Penetrace podkladu..........................................................................................15 Kč/m2
 

Montáž obkladů a dlažby

 1. Pokládka obkladu a dlažby vč. spárování (400 x 400 až 600 x 600)......................370 Kč/m2
 2. Pokládka obkladu a dlažby vč. spárování (200 x 200 až 350 x 350)......................375 Kč/m2
 3. Pokládka obkladu a dlažby vč. spárování (100 x 100 až 150 x 150)......................550 Kč/m2
 4. Montáž lístel a bombát.....................................................................................90 Kč/mb

Schody

 1. Obložení klasického schodu vč. spárování..........................................................370 Kč/mb
 2. Obložení atypického schodu vč. spárování..........................................................530 Kč/mb
 3. Soklu schodového............................................................................................110 Kč/mb

Ostatní

 1. Sokl klasik........................................................................................................90 Kč/mb
 2. Montáž plastové rohové lišty...............................................................................60 Kč/mb
 3. Montáž nerezové rohové lišty..............................................................................80 Kč/mb
 4. Montáž kamenického rohu (2x skosení) obklad....................................................725 Kč/mb
 5. Montáž kamenického rohu (2x skosení) dlažba....................................................855 Kč/mb
 6. Vykroužení otvoru do obkladu..............................................................................85 Kč/ks
 7. Vykroužení otvoru do obkladu a dlažby (Defile)....................................................110 Kč/ks
 8. Pohledový silikon...............................................................................................55 Kč/mb
 9. Podezdívka vany............................................................................................1555 Kč/ks
 10. Podezdívka rohové vany..................................................................................1999 Kč/mb
 11. Montáž vanových plastových revizních dvířek.......................................................185 Kč/ks
 12. Montáž vanových revizních dvířek na magnet.......................................................245 Kč/ks
 13. Aplikace tekuté hydroizolace (2 vrstvy)..................................................................90 Kč/m2
 14. Aplikace rohové hydroizolační pásky.....................................................................55 Kč/mb

Demontáž

 1. Demontáž starého obkladu.................................................................................105 Kč/m2
 2. Demontáž staré dlažby.......................................................................................150 Kč/m2
 3. Vyřezání spár oscilátorem....................................................................................90 Kč/bm
 4. Vyspárování obkladů a dlažby ( v případě výměny spárovací homoty)........................60 Kč/bm
 
 
 

Zednické práce

Vyzdívky

 1. Zdění z tvárnice Ytong tl. 50 mm (bez natažení lepidla)...................................170 Kč/m2
 2. Zdění z tvárnice Ytong tl. 75 mm (bez natažení lepidla)...................................190 Kč/m2
 3. Zdění z tvárnice Ytong tl. 100 mm (bez natažení lepidla).................................210 Kč/m2
 4. Zdění z tvárnice Ytong tl. 125 mm (bez natažení lepidla).................................245 Kč/m2
 5. Zdění z tvárnice Ytong tl. 150 mm (bez natažení lepidla).................................265 Kč/m2
 6. Zdění z tvárnice Ytong tl. 200 mm (bez natažení lepidla).................................280 Kč/m2
 7. Zdění z tvárnice Ytong tl. 250 mm (bez natažení lepidla).................................325 Kč/m2
 8. Zdění z tvárnice Ytong tl. 300 mm (bez natažení lepidla).................................355 Kč/m2
 9. Vyzdění špalety..............................................................................................335 Kč/mb

Omítky

 1. Špricování stěny..............................................................................................75 Kč/m2
 2. Špricování stropu.............................................................................................95 Kč/m2
 3. Ruční omítání stěny do 20 mm.........................................................................185 Kč/m2
 4. Ruční omítání stěny do 30 mm.........................................................................195 Kč/m2
 5. Ruční omítání stěny do 40 mm.........................................................................215 Kč/m2
 6. Ruční omítání stropu do 20 mm........................................................................225 Kč/m2
 7. Ruční omítání stropu do 30 mm........................................................................275 Kč/m2
 8. Ruční omítání špalety do 20 mm.......................................................................195 Kč/m2
 9. Natažení stěny lepidle s perlinkou ...................................................................180 Kč/m2
 10. Natažení stropu lepidle s perlinkou ..................................................................170 Kč/m2
 11. Štukování stěny ( 2 vrstvy - keraštuk)................................................................190 Kč/m2
 12. Štukování stropu ( 2 vrstvy - keraštuk)...............................................................215 Kč/m2
 13. Natažení sádrové stěrky na stěnu ( 2 vrstvy 6 mm).............................................195 Kč/m2
 14. Natažení sádrové stěrky na strop ( 2 vrstvy 6 mm)..............................................225 Kč/m2
 15. Broušení sádrové stěrky na stěně........................................................................75 Kč/m2
 16. Broušení sádrové stěrky na stropě......................................................................95 Kč/m2
 17. Broušení nového štuku ( stěna )..........................................................................15 Kč/m2
 18. Broušení nového štuku ( strop )...........................................................................20 Kč/m2

Podlahy

 1. Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 6 mm..........................................110 Kč/m2
 2. Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 10 mm........................................190 Kč/m2
 3. Pokládka kari sítě napodlahu vč. svázání drátem..................................................85 Kč/m2
 4. Pokládka polystyrenu na podlahu (1 vrstva)..........................................................60 Kč/m2
 5. Pokládka polystyrenu na podlahu (2 vrstvy)..........................................................50 Kč/m2
 6. Pokládka polystyrenu na podlahu (3 vrstvy)..........................................................40 Kč/m2
 7. Pokládka izolace ( IPA / PVC folie ) vč. svaření....................................................190 Kč/m2
 8. Betonování podlahy do 50 mm.............................................................................165 Kč/m2
 9. Betonování podlahy do 80 mm.............................................................................185 Kč/m2
 10. Betonování podlahy do 100 mm...........................................................................215 Kč/m2

Sekání šliců

 1. Sekání šliců v cihle do šíře 30 mm hl. 30 mm........................................................40 Kč/mb
 2. Sekání šlíců v cihle do šíře 50 mm hl. 50 mm........................................................55 Kč/mb
 3. Sekání šlíců v cihle do šíře 100 mm hl. 50 mm......................................................70 Kč/mb
 4. Sekání šliců v cihle do šíře 100 mm hl. 100 mm...................................................110 Kč/mb
 5. Sekání šliců v cihle do šíře 200 mm hl. 50 mm.....................................................125 Kč/mb
 6. Sekání šliců v cihle do šíře 200 mm hl. 100 mm...................................................290 Kč/mb

Zahození šliců

 1. Zahození šliců do šíře 30 mm hl. 30 mm.................................................................50 Kč/mb
 2. Zahození šliců do šíře 50 mm hl. 50 mm.................................................................65 Kč/mb
 3. Zahození šliců do šíře 100 mm hl. 50 mm...............................................................80 Kč/mb
 4. Zahození šliců do šíře 100 mm hl. 100 mm..............................................................95 Kč/mb
 5. Zahození šliců do šíře 200 mm hl. 50 mm..............................................................110 Kč/mb
 6. Zahození šliců do šíře 200 mm hl. 100 mm............................................................129 Kč/mb

Překlady

 1. Uložení ocelového L profilu....................................................................................80 Kč/mb
 2. Uložení ocelové traverzy........................................................................................150 Kč/mb
 3. Uložení železobetonového překladu.........................................................od 90 do 195 Kč/mb
 4. Uložení Ytongového překladu..................................................................od 80 do 185 Kč/mb

Ostatní

 1. Osazení a zazdění ocelových zárubní.......................................................................755 Kč/ks
 2. Osazení a zazdění pouzdra  pro zásuvné dveře ( JAP ).............................................880 Kč/ks
 3. Obezdění Geberitu...................................................................................................750 Kč/ks
 4. Přesun materiálu (pokud není připravem v patře realizace)......................................195 Kč/hod.
 5. Likvidace a odvoz suti........................................................................................od 650 Kč
 6. Likvidace a odvoz suti 3 m3...................................................................................2550 Kč

Bourací práce

 1. Otlučení vápené omítky do 30 mm.............................................................................95 Kč/m2
 2. Odsekání obkladu.....................................................................................................92 Kč/m2
 3. Odsekání dlažby........................................................................................................98 Kč/m2
 4. Bourání zděné / Ytongové příčky do  75 mm..............................................................75 Kč/m2
 5. Bourání zděné / Ytongové příčky do 100 mm.............................................................85 Kč/m2
 6. Bourání zděné / Ytongové příčky do 150 mm...........................................................130 Kč/m2
 7. Bourání zděné / Ytongové příčky do 200 mm...........................................................160 Kč/m2
 8. Bourání zděné / Ytongové příčky do 250 mm...........................................................196 Kč/m2
 9. Oškrábání malby na stěně.........................................................................................39 Kč/m2
 10. Oškrábání malby na stropě........................................................................................45 Kč/m2

                                      Doprava po Praze  fIx 250 Kč

                      Zaměření a vypracování cenové nabídky je ZDARMA