Domácí filtrační systémy

Veškeré ceny které jsou uvedeny u tom to članku jsou dle zakázky.

 

Nabídka je udělaná na kompletní požadavek dle rozboru vody včetně uhlíkového filtru na mech. nečistoty,

pesticidy a zbytky hnojiv, pachutě a zápachy ve vodě.

Zařízení: na změkčení vody a odstranění Fe a Mn

Obsah železa, manganu a tvrdost vody řeší automatický filtr. Při průtoku přes náplň dochází k zachycení kationtů kovů

železo, hořčík, vápník, zinek a další, které jsou významné vzhledem k svému výskytu. Ty se nahrazují ionty sodíku, které se

významně nepodílí na solnosti vody.

Vhodné podmínky pro nasazení této jedinečné hmoty „ECOMIX“ pro takto popsané výkony může posoudit zkušený technik.

Nedoporučuje se experimentovat, protože cena je poměrně vysoká a lze dosáhnout snadno její poškození.

Pak už je podmínkou správné funkce automatického filtru, aby byl pod stálým tlakem vody a napojen na zdroj el. napětí.

Zařízení se namontuje na přívod vody do objektu, na vstupu a výstupu bude namontován uzavírací kohout 3/4“ nebo bypass

pro možnost odstavení zařízení bez omezení dodávky vody do objektu .

Navrhované zařízení je plně automatický Soft Compact E25RX82-E. Základem je automatická hlava s měřením

skutečného průtoku, uzavírací plochy jsou z vysoce kvalitní keraniky, oděruvzdorné. Je volen model s větší dimenzí

připojení i vlastního mechanismu hlavy z důvodu řádného proplachu sraženin Fe a Mn ( 1“ ) oproti běžným ¾“. Větší je i

vlastní nádoba a náplň spec. směsi pryskyřice - 25 litrů. Vzhledem k hodnotám v rozboru a efektivnímu provozu je to

optimální a zároveň max. možná velikost kompaktního zařízení.

V dodávce je zahrnut i kombinovaný uhlíkový filtr na mechanické nečistoty do 10 micro, který je podmínkou záruky a

chrání zařízení proti poškození. Zbavuje zároveň vodu zbytků chlóru, případných pesticidů a herbicidů, eliminuje

pachutě a zápach.

Cyklus regenerace je plně automatický a je řízen v závislosti na skutečné spotřebě vody, její tvrdosti, a tedy je i

ekonomický.

Data, uložená v řídící jednotce zůstávají v paměti i po výpadku el. energie.

 

Princip:

Jde o zařízení, která snižují obsah Ca, Mg, Fe, Mn a NH4+ ve vodě – první dva prvky způsobují

tzv. tvrdost vody. Voda prochází přes speciální pryskyřice, kde dochází k nahrazení iontů vápníku, hořčíku, železa a

manganu za ionty sodíku. Postupně dochází k nasycení pryskyřice a pro získání opětovné schopnosti

pohlcovat je nutná druhá fáze – tzv. regenerace. Při této regeneraci se pryskyřice

nasycuje znovu sodíkem ze solného roztoku, který je umístěn v nádrži, a tím se regeneruje.

 

Zařízení se namontuje na přívod vody do objektu, na vstupu a výstupu bude namontován uzavírací kohout 1“ nebo by-pass

pro možnost odstavení zařízení bez omezení dodávky vody do objektu .

Obrázek zařízení ( orientační rozměry 32x50x115 cm):

Směšovací ventil se nastaví na hodnotu tvrdosti výstupní vody cca 0,8 až 1,2 mmol/l.

Je to hodnota měkké vody, vhodné ke konzumaci, kdy se netvoří inkrusty vodního kamene na zařízeních a ve spotřebičích.

Zůstávají však všechny ostatní stopové prvky pro růst a využití v lidském těle. Zůstává i potřebné množství vápníku a

hořčíku pro tvorbu a stavbu kostí. Optimální hranice je právě hodnota kolem 1 mmol/l, lze ji v případě potřeby přenastavit.

Jako zákazník pouze kontrolujete a dosypáváte tabletovanou sůl do zásobníku. 25 kg pytel stačí cca na 10 regenerací, to

je v praxi asi na 2-3 měsíce dle spotřeby vody. Vše ostatní si řídí automatika změkčovače sama na základě nastavení, které

se provede při spuštění zařízení do provozu.

Poznámka: Je vhodné takto upravenou vodou napustit i topný systém, zvýší se jeho životnost, hlavně čerpadel a výměníků

tepla i kotle a jeho součástí.

Cena:

- plně automatický změkčovač Soft Compact E25RX82-E ( 25 litrů ecomixu ) včetně přípojného vedení: 19 970,- Kč bez

DPH

- vstupní filtr s klíčem a držákem proti mech. nečistotám 10 micro-uhlík,: 1 100,- Kč bez DPH.

Další materiál a práce spojená s instalací:

- počáteční náplň tabletované soli - 75 kg: 525,- Kč bez DPH

- by-pass: 820,- Kč bez DPH. Doporučuji nainstalovat pro případný potřebný servis. Nemusí se vypínat přívod vody

do objektu.

- naprogramování, změření a nastavení výstupní tvrdosti vody: 990,- Kč bez DPH

Výsledná cena zařízení včetně by-passu a 75 kg soli je ...........................cca 23 405,- Kč bez DPH

montáž a materiál ( spojený s úpravou stávajícího vedení vody, obvyklá cena se pohybuje

v rozmezí 1 000,- až 3 500,- Kč bez DPH dle skutečné situace a spotřeby materiálu při tarifu 200,- Kč/hod )

doprava:(Praha-místo montáže a zpět, 10 Kč/1 km )

Provozní náklady:

Spotřeba el.energie je pod 10 W/hod,

Spotřeba soli je odhadnuta asi na 25 kg za 2-3 měsíce dle spotřeby vody a vstupní a výstupní tvrdosti vody,

to je asi 60 - 80,-Kč/měsíc.

Výměna vložky filtru ref.č.: Q113006090 1x za 1 rok nebo po 100 m3 vody, dle skutečného provozu a kvality vody při

ceně 493,- Kč/ks.

Všechny ceny jsou bez DPH.

Pro případ dodávky s montáží do rodinného domu o ploše pod 350 m2 se účtuje snížená sazba 14% DPH,

jinak 20% DPH.

Toto řešení je jediné, které Vám skutečně dokáže vodu změkčit. Existují řešení, které pracují na principu tzv. INHYBITORŮ,

ty zabrání usazování vodního kamene v potrubí, ale bohužel princip funguje pouze do cca 85 °C,

nehodí se tedy stoprocentně na ochranu rychlovarných konvic a myček, kde teplota povrchu spirály dosahuje 100°C.

Inhybitory nezabrání usazování vodního kamene na vodovodních baterkách, sprchových koutech, kachlích a pod.

Pro Váš případ je toto řešení nevhodné, protože voda není změkčena, po projití magnetem má stále stejnou tvrdost, pouze

se zmírní nárůst inkrustů v potrubí. Na obsah Fe a Mn nemají žádný vliv.

Dodávka je možná dle domluvy do týdne od objednání.

Platnost nabídky- garance cen je 60 dnů.

 

 

 

Kontaktujte nás