Topenářské práce

Navrhneme Vám jak správně spočítat a umístit otopné jednotky ve Vašem domě, bytě či v nebytových prostorech. Nabízíme montáž a rekonstrukci  ústředního topení a samozřejmě v dnešní době velice módní a preferovaný prvek při stavbě domů - montáž podlahového topení.

 

 • REKONSTRUKCE TOPENÍ

   výměna radiátoru Korado klasik R (rekonstrukční radiátor pro výměnu starých litinových a plechových radiátorů), při tom to typu radiátoru není zapotřebí používat autogen, ani jiné další svařovací techniky. Ten to typ radiátoru má stejnou rozteč na přívodní potrubí k radiátoru, proto lze považovat za snadnou výměnu starého radiátoru za nový, bez zbytečných více nákladů. Demontáž a montáž radiátoru Klasik R od 1000Kč/kus.

 

 • ROZVOD ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PeX/AL/PeX

  V dnešní době se používají téměř už jen dva typy materiálu, PeX/AL/PeX a Měděné potrubí. osobně doporučuji pro nové rozvody ústředního vytápění jak v rodinném domku, tak v bytě hlinikoplastové potrubí (Pex/AL/PeX) které má své + a -, plus tohoto výrobku je cena, kvalita, veškeré spoje jsou lisovány,  snadná montáž. U toho to materiálu nepotřebujete zbytečně kolena, díky tomu že toto potrubí má v sobě hliníkovou vložku, tak se dá snadno ohýbat a drží daný tvar. Nevýhoda tohoto materiálu je omezení teploty na max.90°C které lze použít při vytápění Vašeho RD, nebo bytu. Proto tento typ materiálu doporučuji pouze pro vytápění plynovými kotly, které mají maximální výstupní teplotu 70-75°C. Nepoužívat pro vytápění tuhými palivy jakéhokoliv typu.

 

 • ROZVOD ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - CU 

   V dnešní době je hodně rozšířené používaní CU materiálu, jak pro topení tak i pro rozvod vody. Cu materiál má jednu velkou nevýhodu a to je cena za materiál. Dále u Cu materiálu je zapotřebí použití spojovacího materiálu, jako kolena, T kus, nátrubky. Výhoda tohoto materiálu je v tom že lze použít téměř na cokoliv a není omezen teplotami.

 

 • PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

   Podlahové vytápění patří mezi sálavé způsoby vytápění. Podíl sálavé složky ke konvekční na celkovém přenosu tepla z topné plochy je 55% : 45%. Od klasického konvekčního vytápění (radiátorové vytápění, konvektorové vytápění) se podlahové vytápění odlišuje způsobem přenosu tepla a teplotními poměry v místnosti.

  Při konvekčním vytápění předává ohřívač teplo okolnímu vzduchu, který následně předává teplo stěnám. Typickým projevem tohoto způsobu je fakt, že teplota vzduchu v místnosti je vyšší, než je teplota stěn. V místnostech vzniká charakteristické proudění (zvýšená prašnost) vzduchu a velký rozdíl teplot vzduchu pod stropem a při podlaze.

  Podlahové vytápění je na rozdíl od konvekčního charakterizované rovnoměrným rozložením teploty a podstatně menším prouděním vzduchu (nižší prašnost). Vlivem sálavé složky dochází k ohřívání stěn, obklopujících vytápěnou místnost. Od stěn se ohřívá okolní vzduch. Optimální je zachována relativní vlhkost vzduchu, což příznivě působí na dýchací cesty. Specifický výkon podlahového vytápění je kromě jiných vlivů závislý i na teplotě podlahy. Povrchová teplota podlahy musí být poměrně nízká, 25 ° C až 35 ° C, aby nebyla překročena hygienicky stanovena hodnota. Teplota topného média je maximálně 50 ° C, což řadí podlahové vytápění mezi nízkoteplotní způsoby vytápění, vhodné pro využití energie získané z nízkopotencionálních zdrojů.

  Za ideální způsob vytápění se považuje vytápění s takovým rozložením teplot v místnosti, při kterém je teplota vzduchu v oblasti hlavy o cca 2 ° C do 3 ° C nižší, než u nohou. Tomuto požadavku se nejvíce přibližuje právě teplovodní podlahové vytápění. Navíc snížení teploty o 2 ° C do 3 ° C znamená úsporu energie potřebné na vytápění o 12% až 18%.

        

        

        

         bytu,domu a kanceláře

 

       

         Nástěné vertikalní radiátory

         Rekonstrukce

       

      

Kontaktujte nás